Sara Wångmar på myNanny

2022-10-26

Så hanterar du separationsångest hos barn – våra 7 bästa tips

Separationsångest är ett av de vanligaste ångestsyndromen bland barn. Det kan orsakas av allt ifrån genetiskt anlag till traumatiska händelser. Att se sitt barn lida av separationsångest kan kännas tungt, men det finns mycket du kan göra som förälder för att hjälpa ditt barn – vi listar våra 7 bästa tips!

Få en enklare vardag med en barnvakt från myNanny!

Tips för barn med separationsångest.
Det finns många knep för att få ditt barn att lära sig hantera och komma över sin separationsångest.

Vad är separationsångest?

Separationsångest inträffar när ett barn upplever oro eller rädsla i samband med separation från en förälder eller en annan trygg anknytningsfigur. Ångesten kan även vara kopplad till en plats, det vill säga att barnet inte vill lämna hemmet eller liknande. Det är vanligt förekommande hos barn i åldern 8 månader till 3 år men kan även förekomma hos äldre barn – exempelvis när barnet börjar skolan.

Barn med separationsångest kan visa symtom såsom gråt, protester och ovilja att lämna föräldern. Barnet kan också vara rädd för att något dåligt ska hända medan ni är separerade och kan därför vara svåra att trösta eller lugna ner.

Separationsångest är en normal del av barnets utveckling och är ett tecken på att barnet har utvecklat en stark känslomässig anknytning till föräldern. Det är viktigt för dig som förälder att förstå att separationsångest är en normal och övergående fas som barnet kommer att växa ifrån med tiden. Du kan läsa mer om de olika utvecklingsstegen barn genomgår här!

Barn med separationsångest.
Prova låta barnet vara ensam korta studer för att minska separationsångesten.

Tips 1: Var inlyssnande på ditt barns separationsångest

Att lyssna in ditt barns känslor och mående är A och O. Det är därför viktigt att du arbetar med att minska ditt barns separationsångest tillsammans med barnet. Det underlättar om barnet känner sig inkluderad samt att förändringar sker gradvis. 

Försök alltid att informera barnet om vad som ska hända härnäst. Då får barnet koll på vad som kommer att hända, det skapar trygghet och kan i sin tur resultera i att separationsångesten minskar. Att lämna barnet ensam, utan förvarning eller samförstånd, kan istället få motsats effekt och snarare förvärra separationsångesten hos ditt barn.

Tips 2: Prova låta barnet vara ensam

Detta är ett av våra allra bästa tips för att minska separationsångest hos ditt barn. Att regelbundet låta ditt barn få prova på att vara ensam är det bästa sättet att bli av med separationsångest hos barn. Det är viktigt att du implementerar denna träning successivt, för att det inte ska bli en negativ upplevelse för barnet, då det riskerar att förvärra separationsångesten. 

Du kan exempelvis testa att låta ditt barn vara själv kortare stunder, kanske bara några minuter, för att efter ett tag öka tiden som barnet är ensam. Det kan exempelvis handla om att låta barnet leka ensam medans du är i rummet bredvid. 

Du kan också testa att låta barnet sova i sin egen säng och istället för att du ligger precis bredvid så kan du exempelvis ligga på en madrass bredvid sängen. Detta kan vara särskilt effektivt om ditt barn ofta vaknar och vill sova i din säng. Detta är en bra medelväg som skapar trygghet hos barn, samtidigt som man övar på att minska separationsångest hos barn.

Separationsångest hos barn.
Att träna på att hantera oförutsägbara situationer är viktigt, speciellt för barn med separationsångest.

Tips 3: Träna på oförutsägbarhet

Livet är oförutsägbart. Ju tidigare barnet lär sig detta, desto bättre. Det handlar inte heller enbart om att barnet ska förstå livets oförutsägbarhet, barnet behöver också kunna accepera det. Som vi tidigare nämnde så är det viktigt att barn känner sig informerade om vad som kommer att ske härnäst, för att minska separationsångest hos barn.

Hur stort behovet är hos barn gällande att veta vad som kommer att hända varierar från barn till barn. Oavsett hur behovet ser ut så är det dock viktigt att hitta en balansgång. Barn mår bra av stabilitet, men att bryta upp sina vanliga rutiner då och då kan faktiskt vara hälsosamt – särskilt för små barn med separationsångest. Till exempel är det då extra viktigt att som förälder visa att livet inte alltid blir som planerat.

Vad kostar en personlig barnvakt?

Svara på några snabba frågor och se ditt pris för en trygg och rolig barnvakt från myNanny

Tips 4: Undvik att vara överbeskyddande

Att vara överbeskyddande som förälder hör knappast till ovanligheterna. Inte minst om man har ett barn med separationsångest. Vi vet att intentionen hos dig som förälder är god, men effekten kan trots det bli negativ. Konsekvensen av att vara en överbeskyddande förälder är att ditt barn aldrig får utmanas i att minska sin separationsångest. 

Det kan till exempel röra sig om att barnet är i en ny situation, med nya människor, där du inte närvarar. Upplever du då minsta känsla av oro kanske du omedelbart åker och hämtar barnet. Det handlar i grunden om att du underskattar barnets egna förmåga. Ett sådant agerande från dig som förälder gör det svårt för såväl små barn som stora barn att lyckas minska sin separationsångest.

Träna bort separationsångest.
Säg hejdå en gång vid lämning på förskolan eller skolan.

Tips 5: Säg hejdå en gång

Att säga hejdå vid lämning på förskolan eller skolan kan ibland kännas värre för föräldrar än för barn. Dessa känslor är fullt normala. Många barn, inte minst barn med separationsångest, kan också uppleva dessa avsked som tuffa. Detta gäller såväl små barn som äldre barn.

Det bästa du kan göra för ditt barn med separationsångest i dessa situationer är att undvika att avskeden blir långa och utdragna. Säg hejdå ordentligt en gång, lämna barnet och nu till det viktigaste –  att du inte kommer tillbaka in igen! 

Om du kommer tillbaka igen tvingas ni starta om processen och barnet får inte chans att acceptera situationen och träna på att separeras från dig, vilket är viktigt för att ditt barns separationsångest på sikt ska minska.

Tips 6: Informera andra i barnets närhet

Barns separationsångest påverkar inte enbart barnets föräldrar. Det är därför viktigt att du informerar andra i ditt barns närhet om situationen. Berätta för pedagogerna på förskolan eller lärarna på skolan och för familj och vänner som brukar träffa ditt barn. 

Är de medvetna om att ditt barn lider av separationsångest så är det också lättare för dem att hantera eventuella situationer som kan uppstå, exempelvis om barnet ska sova borta hos en kompis. Då kan barnet också få stöd av dessa viktiga personer i sin närhet. Ni är då ett helt team som kan hjälpa till med att minska ditt barns separationsångest. 

Ett annat alternativ kan vara att ta professionell hjälp. Det kan vara ett viktigt steg om barnets separationsångest har pågått länge och har stor påverkan på dig i vardagen. Med professionell hjälp kan du få värdefullt stöd kring hur du ska hitta en lösning framåt.

7 tips för barn med separationsångest.
Lider ditt barn av separationsångest? Du är inte ensam!

Tips 7: Prata med andra föräldrar om separationsångest

Som förälder är det lätt att du känner oro kring att ditt barn lider av separationsångest. Det finns massor av föräldrar där ute som går igenom samma sak! Separationsångest hos både små och äldre barn är, som vi tidigare konstaterat, mycket vanligt. 

Att dela med sig av din familjs upplevelser, kopplat till barnets separationsångest, till andra föräldrar kan kännas skönt och givande. När du får ta del av andras insikter och strategier ökar chansen att du hittar ett sätt att hjälpa ditt barn med sin separationsångest. 

Låt oss hjälpa dig hitta rätt barnvakt för din familj – läs mer här!