Allmänna villkor för våra tjänster

Till startsidan.

Tack för att ni har valt myNanny! Nedan sammanställer vi våra allmänna villkor. Har ni frågor? Kontakta oss på [email protected] så hjälper vi er 🙂

Allmänna villkor för våra tjänster

myNanny, en del av Allakando AB (organisationsnummer 556831-9817), tillhandahåller barnpassning med en personligt utvald barnvakt. Karaktären på våra tjänster beskrivs närmare på vår hemsida och i broschyrer. myNanny reserverar sig för eventuella tryckfel. 

Nedan beskrivs de villkor under vilka myNanny erbjuder barnpassning (”Allmänna Villkor”). Om mer specifika villkor skulle gälla, kommer ni alltid att informeras om detta i ert samtal med oss, samt erhålla en bekräftelse skriftligen via e-post. De villkor som ni kommer överens om i ert samtal kan vara mer specifika än de beskrivna nedan och är alltid de som gäller. 

Hör av er direkt till oss om ni skulle sakna en skriftlig bekräftelse. Ni har även, om ni önskar, rätt att begära ut ert samtal för att säkerställa att samtliga villkor har gåtts igenom. 

Om er prova-på-träff och urvalskostnader

En nyckel till att vår barnpassning är så uppskattad, av både barn och föräldrar, är att vi gör ett noggrant och personligt urval av varje barnvakt. I genomsnitt kostar en urvalsprocess oss ca 1 700 kr. 

När vi påbörjar en urvalsprocess för er familj binder ni endast upp er till en prova-på-träff på 60 minuter, vilken kostar 190 kr. Ni kan välja att avsluta processen innan träffen med er utvalda barnvakt och betalar då en avbokningsavgift på samma belopp. 

Tidsgaranti för att hitta er barnvakt

Vanligtvis tar det runt en vecka att välja ut rätt person. Om vi inte har er barnvakt redo vid det datum vi kommer överens om i vårt samtal, kan ni höra av er till oss och meddela att vi behöver ha en person redo inom tre arbetsdagar. Om vi inte lyckas med det kan ni välja att avbryta processen helt kostnadsfritt. 

Utvärdering efter ert första möte

När vi valt ut er barnvakt startar er utvärderingsperiod på två veckor. Under dessa veckor kan ni träffa er barnvakt så ofta ni vill och betalar endast för de timmar ni ses.

Ni har även möjlighet att ändra eller säga upp ert avtal utan uppsägningstid. Hör vi inget annat från er aktiveras ert preliminära upplägg efter periodens slut. Vi hör naturligtvis av oss till er redan efter ert första pass för att stämma av att allt känns bra!

Ändra upplägg

Ni kan närsomhelst kontakta oss på [email protected] och ändra ert upplägg, exempelvis ändra er prenumeration till fler eller färre timmars månadsvis påfyllning av er timbank. Ändringen görs efter att bindningstiden för ert nuvarande upplägg har löpt ut.

Uppsägning

Görs till [email protected]. Uppsägningstiden för prenumerationer varierar beroende på upplägg. Klippkort går ej att avsluta i förtid. Oanvända timmar kan ej återbetalas. Avtalet är inte bundet till en specifik barnvakt.

Upplägg & fakturering 

Vid prenumeration – timbank

Vid prenumeration på löpande barnpassning, fungerar det likt en timbank. Timbanken fylls på varje månad med samma antal timmar som er prenumeration avser. När er barnvakt rapporterar varje tillfälle dras denna tid från er timbanks saldo. På varje faktura ser ni en sammanställning av era genomförda pass samt ert saldo. Uppehåll från fakturering under juli månad.

Om ni har använt fler timmar än ni hade i timbanken faktureras dessa till samma timpris vid nästa faktura.

Timmar som inte använts vid månadens slut sparas automatiskt till nästa månad. Hur många timmar ni maximalt kan spara till nästa månad varierar och beror på ert upplägg. Överstigande timmar förfaller och kan ej användas. Timmarna kan därutöver användas precis när ni vill fram till dess att ni avslutar ert avtal, oanvända timmar kan ej återbetalas.

Vid klippkort

Vid köp av klippkort köper ni ett förutbestämt antal timmar på en gång. Klippkort delbetalas kostnadsfritt som standard, men ni kan också be om att betala hela klippkortet på en faktura. Delbetalningens villkor varierar beroende på klippkortets storlek. Ni kan använda alla timmarna direkt eller när det passar er inom kortets giltighetstid. Om ni använt fler timmar än vi hunnit fakturera, läggs dessa till på er faktura.

Vid avbokning samma dag

Om ni har bokat in ett pass tillsammans med er barnvakt och sedan ombokar eller avbokar senare än 8 timmar innan passet startar har barnvakten rätt att rapportera ett pass på 2,5 timmars barnpassning. Timmarna dras då från ert saldo.

Ångerrätt

Arbetet med att hitta en personlig barnvakt är en skräddarsydd tjänst, där vi lägger mycket tid på att förstå er och anpassa urvalet av en barnvakt för just er familj. Den tid och de resurser som vi lägger ner är unika för er beställning. 

För att möjliggöra att arbeten likt dessa påbörjas inom två veckor från beställning, gäller enligt Konsumentverket inte lagen om ångerrätt vid distansavtal. Mer information hittar du på deras hemsida. 

Vi står däremot för merparten av kostnaderna för det personliga urvalsarbetet (se ”Om er prova-på-träff och urvalskostnader”).

Skadestånd om ni ber er barnvakt att arbeta utanför myNannys regi

Våra fantastiska barnvakter är det viktigaste vi har. Vi ser väldigt allvarligt på om ni skulle fråga er barnvakt om passning utanför myNannys regi. Er barnvakt är både moraliskt och avtalsmässigt skyldig att rapportera detta. 

Vi riktar därefter ett skadeståndskrav motsvarande tolv (12) månaders förväntad barnpassning, vilket sedan kan användas för att även betala ut en ekonomisk ersättning till er barnvakt för att hen meddelat oss om frågan.

Försäkring

Om er barnvakt anses vållande till den aktuella skadan och er hemförsäkring eller annan försäkring ej täcker den kan myNannys ansvarsförsäkring falla ut. Denna bedömning görs av myNannys försäkringsbolag. Försäkringen täcker inte skada på bil, då gäller er egen bilförsäkring.

Force majeur

myNanny kan ej hållas ansvarig om avbrott, skada eller dylikt har berott på händelser som stått utanför myNannys kontroll.

Kontakta