Integritetspolicy myNanny
Allmänna villkor

Allmänna villkor för våra tjänster

Till startsidan.

myNanny, en del av Allakando AB med organisationsnummer 556831-9817, tillhandahåller barnpassning med en personligt utvald barnvakt. Karaktären på våra tjänster beskrivs närmare på vår hemsida och i broschyrer. myNanny reserverar sig för eventuella tryckfel.

Nedan beskrivs de villkor under vilka myNanny erbjuder barnpassning (”Allmänna Villkor”). Om mer specifika villkor skulle gälla, kommer ni alltid att informeras om detta i ditt samtal med oss, samt erhålla en bekräftelse skriftligen via e-post. De villkor som ni kommer överens om i ert samtal kan vara mer specifika än de beskrivna nedan och är alltid de som gäller.

Om ni önskar, så har ni rätt att begära ut ert samtal om ni vill säkerställa att samtliga villkor har gåtts igenom. Hör av er direkt till oss om ni skulle sakna en skriftlig bekräftelse.

Om er prova-på-träff och urvalskostnader

En viktig nyckel till att vår barnpassning är så uppskattad av både barn och föräldrar är att vi är väldigt noggranna när vi väljer ut rätt barnvakt till varje familj. I genomsnitt kostar en urvalsprocess oss ca 1 700 kr.

Trots det binder ni aldrig upp er för något mer än att betala för minst 60 minuters barnpassning när ni godkänner att vi påbörjar vår urvalsprocess. Detta är en kostnad på ca. 370 kr. Ni kan välja att inte använda de 60 minuterna och säga upp tjänsten. Då är ni skyldiga att betala för dessa 60 minuter.

Tidsgaranti för att hitta er barnvakt

Vanligtvis tar det runt en vecka att välja ut rätt person. Om vi inte har er barnvakt redo vid det datum vi kommer överens om i vårt samtal, kan ni höra av er till oss och meddela att vi behöver ha en person redo inom tre arbetsdagar. Om vi inte lyckas med det, är ni inte bundna till att betala för de 60 minuters barnpassning som beskrivs i ”Om er prova-på-träff och urvalskostnader” ovan.

Uppsägning

Initialt två veckors utvärderingsperiod

Er utvärderingsperiod på två (2) veckor startar vid den tidpunkt då vi meddelar er att vi har en barvakt att presentera. Om ni vill säga upp eller ändra din beställning, är det viktigt att ni skriftligen meddelar oss detta på [email protected] innan utvärderingsperioden är slut. Därefter aktiveras er prenumeration eller er klippkort och uppsägningstiden börjar gälla enligt nedan.

Uppsägningstid efter utvärderingsperioden

Uppsägning eller förändring av er prenumeration måste göras skriftligen till [email protected] månaden innan er sista barnpassningsmånad. Det innebär att om ni till exempel vill att mars ska vara er sista barnpassningsmånad, säger ni upp prenumerationen närsomhelst under februari. Avtalet är inte bundet till en specifik barnvakt.

Upplägg & fakturering

Vid prenumeration – timbank

Vid prenumeration på löpande barnpassning, fungerar det likt en timbank. Timbanken fylls på månadsvis med ett överenskommet antal timmar för varje vecka som påbörjas under månaden. Uppehåll görs för juli månad. När er barnvakt rapporterar tid dras detta från er timbanks saldo.

Om ni har använt fler timmar än ni haft tillgång till faktureras dessa utöver nästa månads påfyllning.

Om ni inte använt alla timmar vid månadens slut, sparas dessa i er timbank. Ni kan spara upp till 6 timmar. Överstigande timmar förfaller och kan ej återbetalas. Timmarna kan därutöver användas precis när ni vill fram till dess att ni avslutar ert avtal.

Vid klippkort

Vid köp av klippkort köper ni ett förutbestämt antal timmar på en gång. Betalning sker genom en kostnadsfri avbetalning, med 5 timmar per månad tills alla timmar är betalda. Om ni använt fler timmar än vi hunnit fakturera, läggs dessa till på er faktura.

Vid avbokning samma dag

Om ni har bokat in ett pass tillsammans med er barnvakt, och sedan ombokar eller avbokar samma dag, har barnvakten rätt att rapportera ett ordinarie passtillfälle. Tillfället dras då från ert saldo.

Ångerrätt

Arbetet med att hitta en personlig barnvakt är en skräddarsydd tjänst, där vi lägger mycket tid på att förstå er och anpassa urvalet av en barnvakt för just er familj. Den tid och de resurser som vi lägger ner är unika för er beställning.

För att möjliggöra att arbeten likt dessa ändå påbörjas inom två veckor från beställning, gäller enligt Konsumentverket inte lagen om ångerrätt vid distansavtal. Mer information hittar du på deras hemsida.

Vi står däremot för merparten av kostnaderna för det personliga urvalsarbetet (se ”Om er prova-på-träff och urvalskostnader”).

Skadestånd om ni ber er barnvakt att arbeta utanför myNannys regi

Våra fantastiska barnvakter är det viktigaste vi har. Vi ser väldigt allvarligt på om ni skulle fråga er barnvakt om passning utanför myNannys regi. Er barnvakt är både moraliskt och avtalsmässigt skyldig att rapportera detta.

Vi riktar därefter ett skadeståndskrav motsvarande tolv (12) månaders förväntad barnpassning, vilket sedan kan användas för att även betala ut en ekonomisk ersättning till er barnvakt för att hen meddelat oss om frågan.

Försäkring

Om er hemförsäkring eller annan typ av försäkring ej täcker den aktuella skadan och er barnvakt anses vållande till skadan kan myNannys ansvarsförsäkring falla ut. Denna bedömning görs av myNannys försäkringsbolag. Försäkringen täcker inte skada på bil. Då gäller er egen bilförsäkring.

Force majeur

myNanny kan ej hållas ansvarig om avbrott, skada eller dylikt har berott på händelser som stått utanför myNannys kontroll.