2023-03-16

Sara Wångmar på myNanny

Allt du behöver veta om feber hos barn – symtom, tips och råd

Att vara hemma med ett barn med hög feber kan vara en orolig tid för alla föräldrar. Feber är kroppens sätt att berätta när något inte står rätt till. Som förälder är det viktigt att veta hur man ska hantera feber och vad man ska tänka på för att hjälpa till när barnet mår dåligt. I den här guiden har vi samlat tips och råd för att du ska kunna stötta ditt barn när de får feber!

Trygg och pålitlig barnpassning med myNanny. Läs mer här!

Guiden innehåller

Barn med feber
Det finns några enkla men effektiva knep för att bekämpa feber hos barn.

Symtom på feber hos barn

Feber är en ökning av kroppstemperaturen som vanligtvis uppstår när kroppen kämpar mot infektion eller sjukdom. Normal kroppstemperatur ligger vanligtvis mellan 36,5 och 37,5 grader Celsius, men kan variera från person till person och under olika tidpunkter på dagen. En temperatur som överstiger 38 grader Celsius räknas som feber. Barn har väldigt lätt för att få feber i jämförelse med vuxna men det kan vara bra att komma ihåg att det inte behöver betyda att de blir särskilt sjuka. Det viktigaste är hur barnet mår i övrigt och om de visar på några andra symtom utöver feber.

Vad är feber hos barn
Det är extra viktigt att hålla kolla på febern hos små barn.

Så vet du att ditt barn har feber

Symtomen på feber hos barn kan variera beroende på orsaken till febern. Vad som räknas som feber och de vanligaste symtomen på feber inkluderar:

 • Högre kroppstemperatur än normalt
 • Darrningar eller frossa
 • Trötthet eller irritabilitet
 • Huvudvärk eller muskelvärk
 • Minskad aptit eller vätskeintag
 • Torr mun eller torr hud
 • Svettningar
 • Andningssvårigheter
 • Kräkningar eller diarré
 • Visar tecken på uttorkning
 • Feberkramp

Svårt att få ihop livspusslet?

Sara på myNanny här! Vi matchar er med en trygg och rolig barnvakt som hjälper er att få ett mer harmoniskt familjeliv.

Mer om myNanny

Vad du kan göra som förälder

Värdefulla tips för när barn har feber

Att barn har feber och mår dåligt kan vara en stressig upplevelse för alla föräldrar. Men genom att veta hur man hanterar feber hos barn och vad man ska tänka på, kan man hjälpa barnet att återhämta sig snabbare och minska risken för komplikationer. Se till att ditt barn får tillräckligt med vila, vätska och rätt medicinering för att bekämpa febern. Håll koll på barnets symtom och kontakta vården om du är osäker på vad du ska göra. Med rätt vård och uppmärksamhet kan du hjälpa ditt barn att bli av med sin feber och snabbt bli frisk igen!

Så lindrar du ditt barns feber

De flesta fall av feber hos barn kan behandlas hemma genom att ta itu med symtomen och ge tillräckligt med vila och vätska. Det finns dock några saker som man bör tänka på när man tar hand om ett sjukt barn:

 • Se till att ditt barn får tillräckligt med vila för att bli av med sin feber snabbt. Låt dem vila och sova när de behöver det, och undvik överaktivitet som kan öka temperaturen.
 • Ge barnet tillräckligt med vätska. Ge barnet vatten, juice eller annan dryck som de gillar. Om de inte vill dricka, försök att ge dem isbitar eller små sippor med vätska.
 • Se till att barnet får rätt kost. Om barnet inte vill äta finns det viss mat som brukar gå lättare att få i sig – här har vi samlat några tips.
 • Ge barnet rätt medicin. Om barnet har feber eller smärta kan du ge dem en lämplig dos av febernedsättande läkemedel enligt anvisningarna på förpackningen.
 • Håll koll på barnets temperatur. Använd en digital termometer för att ta tempen regelbundet. Om temperaturen fortsätter att stiga eller om ditt barn har andra allvarliga symtom, sök vård omedelbart.
 • Se till att barnet får tillräckligt med sömn. Låt dem sova så mycket som de behöver för att hjälpa kroppen att återhämta sig.
Feber hos barn
Var noga med att barnet tar det lugnt och får tillräckligt med vila.

Så undviker du att ditt barn får feber

Feber är kroppens reaktion på en infektion orsakad av virus eller bakterier. För att förebygga feber hos ditt barn är det mest effektiva alltså att hålla god hygien. När det kommer till små barn är det extra viktigt att du som föräldrar hjälper barnet med följande:

 • Se till att både du och ditt barn tvättar händerna med tvål och vatten före och efter toalettbesök, efter att ha varit i offentliga miljöer och vid varje måltid. Att tvätta händerna regelbundet är en effektiv metod för att minska spridningen av virus och bakterier.
 • Lär ditt barn att nysa och hosta i armvecket istället för i händerna. Detta minskar risken för att virus och bakterier sprids vidare och minskar därmed risken för feber. Små barn kan även behöva påminnas om att undvika att peta i näsan eller ögonen eftersom det är där virus och bakterier lätt fastnar.
 • Låt ditt barn leka utomhus så mycket som möjligt, oavsett årstid. Virus och bakterier sprids lättare inomhus, så det är viktigt att få frisk luft och motion utomhus.
 • Undvik att träffa personer som känner sig hängiga eller sjuka. Även om inte feber i sig smittar gör viruset eller bakterierna som orsakade febern det. Det är också viktigt att undvika handhälsningar eller kindpussar för att minska risken för att virus och bakterier överförs.
 • Se till att ditt barn inte utsätts för rökiga miljöer. Tobaksrök irriterar luftvägarna och gör barnet mer mottagligt för infektioner. Det är bäst att hålla sig borta från platser där det röks och försöka undvika att röka själv i närheten av barnet.
Barn med hög feber
Kontakta vården om barnet har ihållande eller hög feber. Barn under tre månader är känsligare och kan behöva vård för lägre temperaturer än äldre.

Söka vård

Du bör söka akut hjälp om ditt barn är yngre än tre månader och har 38 graders feber, är tre till sex månader med mer än 39 graders feber eller har en kroppstemperatur på 41 grader oavsett ålder. Du bör även söka vård om barnet verkar ha mycket ont eller gråter otröstligt. Andra tecken som du bör vara uppmärksam på inkluderar:

 • Andningssvårigheter eller snabb andning
 • Hudutslag
 • Svår huvudvärk eller nacksmärta
 • Stegrande smärta i magen
 • Medvetslöshet eller förvirring
 • Blåmärken eller blödningar

Om ditt barn har hög feber eller någon av dessa symtom, eller om du är osäker på vad du ska göra, bör du alltid rådfråga en läkare.

Feber hos barn som är yngre än sex månader

Om du har ett barn med feber som är yngre än sex månader är det viktigt att du omedelbart kontaktar en barnläkare för professionell bedömning. Under tiden är det viktigt att hålla barnet svalt genom att klä det i lätta kläder och noggrant hålla koll på barnets symtom. Se också till att ge barnet tillräckligt med vätska genom att amma eller ge ersättning mer frekvent än vanligt för att undvika uttorkning. Kom ihåg att även undvika att ge febernedsättande eller övrig läkemedel utan ordination från en läkare, eftersom det kan vara farligt för spädbarn under sex månader.

Vanliga frågor från föräldrar om feber hos barn

Kan man gå till förskolan när barnet har feber?

När ens barn har feber är en av de första frågorna som uppstår oftast om man ska låta barnet gå till förskolan eller inte. Det är viktigt att komma ihåg att feber kan vara utmattande för barn medan kroppen arbetar med att bekämpa infektionen. Därför är det allmänt rekommenderat att man stannar hemma när barnet har feber så att de kan vila och återhämta sig.

Det finns en grundregel att man bör vänta ett feberfritt dygn innan barnet återgår till förskolan. Men det är också viktigt att ta hänsyn till den bakomliggande orsaken till febern samt barnets allmänna tillstånd och ork. Om barnet ser piggt ut, är feberfritt och orkar delta i aktiviteter en hel dag kan det vara möjligt att återgå till förskolan. Verkar barnet däremot trött eller fortfarande har andra symtom såsom hosta, halsont eller ont i magen är det bäst att vänta tills barnet är helt återställt innan man låter dem återgå till förskolan.

Det är också viktigt att rådfråga förskolan om deras policy när det gäller sjuka barn. Vissa förskolor har strikta regler som kräver att barnet måste vara feberfritt under en längre period innan de får komma tillbaka till förskolan. Andra förskolor kan tillåta feberfria barn att komma tillbaka efter bara en dag. Genom att följa förskolans regler kan man hjälpa till att förhindra spridning av sjukdomar till andra barn och personal.

Vad är feberkramp?

Feberkramp kan drabba barn med 39 till 40 graders feber och inträffar vanligtvis mellan 6 månader och 5 år, oftast runt 18 månaders ålder. Om ditt barn får ett anfall kan de förlora medvetandet och uppvisa ryckningar i armar och ben. Anfallen kan ofta se allvarliga ut, men är överlag ofarliga och brukar gå över efter ett par minuter. Symtomen på feberkramp inkluderar:

 • Barnet förlorar medvetandet
 • Det rycker i både armar och ben
 • Ögonen rullar
 • Kroppen blir stel
 • Barnet böjer huvudet bakåt
 • Barnet blir blekt

Hur länge kan barn ha feber?

Feber hos barn går vanligtvis över av sig självt inom några dagar men detta kan variera beroende på den bakomliggande orsaken. Om ditt barn har haft feber i mer än fyra dagar är det bäst att ta kontakt med en läkare eller sjuksköterska.

När blir feber farligt för barn?

Febern i sig är sällan farlig, såvida den inte håller i sig i mer än fyra dygn. Det som kan vara farligt och därför är viktigt att ha i åtanke är de symtom febern kan föra med sig. Om ditt barn känner sig trött och hängig samt kissar mindre än vanligt kan det gälla vätskebrist. Detta är särskilt farligt för små barn och du bör kontakta vården.

Är ditt barn yngre än tre månader och får feber som överstiger 38 grader Celsius är det också viktigt att du kontaktar läkare.

Vad räknas som hög feber?

Hög feber hos barn räknas som en kroppstemperatur på ungefär 39-40 grader. Stiger febern till över 41 grader kan den bli direkt farlig för barn och du bör söka vård.

Kan man gå ut med barn som har feber?

Barn som har feber ska prioritera vila och återhämtning men om barnet mår bra i övrigt och känner sig pigg nog för att gå ut är det inga problem. Barnet får helt enkelt känna av lite själv men det kan vara bra att börja med lugnare aktiviteter.

Personlig barnvakt som läser
Vi har trygga och pålitliga barnvakter för barn i alla åldrar.

Trygg och säker barnpassning

Med en barnvakt från myNanny kan du känna dig trygg med att ditt barn är i goda händer, även om ditt barn skulle drabbas av feber eller någon annan sjukdom. Alla våra barnvakter är utbildade och certifierade i bland annat hjärt- och lungräddning för barn – så att du kan få 100% säker och pålitlig barnpassning!

Kontakta oss för en utbildad barnvakt!

Sveriges bästa barnpassning enligt Trustpilot

Mer om myNanny

Författare

Sara Wångmar I Skribent på myNanny

Senast uppdaterad

5 mars 2024
Sara, barnvakt, barnflicka, nanny, barnpassning, myNanny

Vårt mål: En barnvakt som passar hela familjen

Sara, barnvakt, barnflicka, nanny, barnpassning, myNanny

Sara Wångmar

Barnpassningsspecialist

Kontakta mig

Kontakta