2022-11-04

Sara Wångmar på myNanny

12 vanliga tecken på nattskräck hos barn och hur du hanterar dem på bästa sätt

Nattskräck – eller pavor nocturnus – är ett temporärt tillstånd som inträffar under sömnen och präglas av intensiv skräck, högljudda skrik och panik. I denna guide har vi listat vanliga tecken på nattskräck samt tips för hur du som förälder hanterar det.

Få hjälp med nattningen med en av våra utbildade och trygga barnvakter!

Guiden innehåller

Tips för barn med nattskräck.
Har ditt barn nattskräck? Du är inte ensam!

Vad är nattskräck?

Nattskräck, även känt som pavor nocturnus, är ett fenomen som uppstår när barn är mellan 3 och 12 år gamla, det vill säga under den period när deras hjärna utvecklas som mest. Fenomenet uppkommer när barnet övergår från ytlig sömn till djupsömn – när hjärnan är delvis i sömn och delvis vaken.

De 12 vanligaste tecknen på nattskräck är:

 • Barnet ser skräckslaget ut
 • Skriker högt och panikslaget på natten
 • Det går inte att få kontakt med barnet
 • Barnets sätter sig upp i sängen
 • Barnet springer runt i rummet som att de försöker fly från obehag
 • Ditt barn kommer ihåg väldigt lite eller inget alls av drömmen
 • Episoden kommer i början av sömncykeln
 • Episoden sker bara en gång under natten
 • Episoden sker under nattetid
 • Episoden håller i sig i ca 1-10 minuter
 • Barnet är svårt att väcka
 • Barnet är svårt att trösta eller otröstligt

De vanligaste frågorna föräldrar har om nattskräck

Vad är skillnaden mellan nattskräck och mardrömmar?

Mardröm och nattskräck är båda sömnstörningar som inträffar under olika stadier av sömnen och kan påverka människors sömnkvalitet och välbefinnande. De har dock olika egenskaper och symtom:

Mardröm:

 1. En mardröm är en otäck, skrämmande eller obehaglig dröm som inträffar under REM-sömnen (Rapid Eye Movement-sömnen), den fas av sömnen då de flesta drömmar förekommer.
 2. Barnet vaknar ofta efter en mardröm och kommer ihåg vad som hände. Drömmen kan väcka en känsla av rädsla, ångest eller obehag.
 3. Mardrömmar är vanligare som barn men kan pågå genom hela livet. De kan utlösas av stress, ångest, trauma eller andra emotionella faktorer.

Nattskräck:

 1. Nattskräck är en parasomni som inträffar under djupsömnen, vanligtvis under de första timmarna av natten när personen befinner sig i de djupaste sömnfaserna.
 2. Ett barn som får nattskräck kan göra plötsliga och dramatiska rörelser, skrika, sitta upp i sängen eller utföra andra aktiviteter som om de är rädda eller förvirrade. De kan vara omedvetna om sin omgivning och verkar inte vakna helt.
 3. Nattskräck är vanligast bland barn och tenderar att minska med åldern. Det kan vara kopplat till stress, trötthet eller sömnbrist.

Svårt att hitta lugn i vardagen?

Sara på myNanny här! Vi matchar er med en pålitlig barnvakt så att ni kan få ett harmoniskt familjeliv.

Mer om myNanny

Hur vanligt är det att barn har nattskräck?

Statistik visar att cirka 33 procent av barn i åldrarna ett till två år får nattskräck, medan siffran sjunker till ungefär 20 procent för äldre barn (tre till fem år). Majoriteten av individerna växer ur nattskräcken. Även vuxna kan uppleva nattskräck men det är mer ovanligt och drabbar endast en till två procent av befolkningen.

Hur vet jag om mitt barn drabbas av nattskräck?

Det är inte nödvändigt att ditt barn passar in perfekt på alla aspekter för att det ska räknas som nattskräck. Det kan till och med hända, även om det är ovanligt, att ditt barn genomgår fler än en episod av nattskräck under en enda natt, eller att själva episoden varar längre än 10 minuter. Dessutom är det inte uteslutet att en sådan episod kan uppstå under en tupplur på dagen, även om majoriteten av fallen faktiskt inträffar under nattens timmar.

Minns barn som får nattskräck episoden?

Ett barn som får nattskräck ser väldigt rädd och panikslaget ut och det kan vara obehagligt att som förälder se sitt barn så rädd – men barnet själv minns oftast inte någonting från episoden nästa morgon. Ju äldre barnet är desto större är risken att de minns något från episoden.

Vad beror nattskräck på?

Vad nattskräck beror på är ännu inte helt klargjort. Man vet dock att det är dubbelt så vanligt bland barn vars föräldrar själva har upplevt nattskräck. Vetenskapen är inte helt samstämmig när det gäller en eventuell koppling mellan nattskräck och andra psykiatriska tillstånd. Vissa argumenterar för att det saknas bevis för en sådan koppling, medan andra hävdar att personer som upplever nattskräck ofta uppvisar fler symptom på ångest, depression, tvångssyndrom och fobier.Däremot vet man att det kan triggas av att barnet upplever sömnbrist, stress eller om barnet är kissnödig.

Är nattskräck farligt för barn?

Att se sitt barn drabbas av nattskräck kan vara väldigt läskigt. För de absolut flesta barn är nattskräcken dock inte farlig.Det är dock viktigt att tänka på att det finns risk för skada då vissa barn går eller springer runt i rummet utan att vara medvetna om sin omgivning.

När ska jag söka hjälp för nattskräck?

Nattskräck sker oftast under en period av ett eller två år med minskande frekvens. Därefter växer den oftast bort av sig självt. Om du blir osäker på om ditt barn har nattskräck eller om du tycker att nattskräcken ställer till problem är det dags att söka hjälp. Först är det viktigt att bekräfta att det faktiskt är nattskräck det handlar om. Vissa typer av epileptiska anfall kan ha samma uttryck. Är du osäker på vad som händer med ditt barn under en episod kan du spela in en kort video och visa för psykolog eller läkare.

Finns det medicin mot nattskräck?

I ett fåtal fall medicineras barn mot sin nattskräck. Känner du att nattskräcken ställer till med problem i vardagen kan du få hjälp av en psykolog med strategier för att hantera de utmaningar som uppkommit.

Barn med nattskräck.
En episod av nattskräck går inte att stoppa, men det finns sätt att göra situationen bättre.

Hur hanterar jag nattskräck hos barn på bästa sätt?

Tips 1: Befinn dig i närheten

När ditt barn upplever nattskräck är det bra att du som förälder är närvarande så att du kan finnas där för ditt barn om ditt barn behöver dig antingen under själva episoden eller efteråt.För vissa barn kan episoden ta slut snabbare ifall föräldern istället sitter lugnt bredvid och pratar om vardagliga saker. 

Tips 2: Försök inte att stoppa episoden

Eftersom barnet är okontaktbart under en nattskräcks-episod, är det allra bästa tipset att inte försöka väcka, få kontakt med eller hålla fast barnet. Det kan ofta kan göra nattskräcken värre.

Tips 3: Säkra omgivningen för att undvika skada

Hur barn som har nattskräck beter sig kan skilja sig åt – vissa barn ligger kvar i deras säng, medans andra blir aktiva och går runt i rummet. Om du vet att ditt barn är den aktiva typen kan det vara bra att se till att barnets omgivning är extra tryggt och säkert. 

Det viktigaste är såklart att ditt barn inte skadar sig självt eller någon annan. Flytta därför på alla lösa föremål i närheten och täck alla potentiella vassa kanter, ifall det skulle hända att barnet börjar kasta eller slå saker. När nattskräcken väl sätter igång är det bra om man är väl förberedd, eftersom det kan vara svårt att hinna säkra omgivningen och samtidigt vara närvarande under episoden. 

Förälder läser för barn med nattskräck.
Gör omgivningen trygg så att barnet inte skadar sig självt eller andra.

Tips 4: Väck ditt barn innan episoden börjar

Det är vanligt att barn som har nattskräck drabbas vid samma tidpunkt varje kväll. Ett bra tips kan därför vara att väcka barnet innan nattskräcken sker. 

Ta en vecka till att observera när nattskräcken börjar varje kväll. Anteckna vilken tid barnet går och lägger sig, när barnet somnar och eventuellt när nattskräcken börjar. Genom att ha en förståelse för nattskräckens logik, kan du förhindra en episod genom att stoppa det redan innan den sätter igång. Prova att väcka barnet 15 till 30 minuter innan episoden förväntas börja och låt barnet själv få somna om igen efter en liten stund.

Tips 5: Låt ditt barn sova på dagen

Om ditt barn lider av sömnbrist ökar risken för tätare episoder av nattskräck. Det kan då vara en god idé att uppmuntra ditt barn att kompensera för sömnunderskottet vid en annan tidpunkt. Överväg att skapa fler tillfällen för dem att vila under dagen eller utöka den tid de får sova under dagtid. För barn mellan 1-3 år är det 12-14 timmar som gäller. Barn mellan 3-6 år däremot behöver 11-12 timmar sömn per dygn och barn mellan 6-12 år behöver 10-11 timmars sömn.

Tips för barn med nattskräck.
Bra sömnrutiner är viktigt för att underlätta nattskräck hos ditt barn.

Tips 6: Skapa lugna och trygga sömnrutiner

För att förebygga är det viktigt att säkerställa att barn med nattskräck får en harmonisk övergång mellan att vara vaken till att gå och lägga sig. Några timmar innan det är läggdags kan du till exempel se till att barnet undviker starkt lysande skärmar, nyheterna eller andra saker som kan upplevas som läskigt eller stressande.

Testa att successivt dimma och så småningom släcka lampor runt om i huset. Detta gör att det inte blir en lika stor kontrast mellan dagtid och nattetid för barnet. Se även till att deras rum känns tyst, mörkt och tryggt.En lättsam godnattsaga eller en lugn vaggvisa kan göra susen!

Tips 7: Se till att kissa innan läggdags

Det är viktigt att ditt barn går på toa innan de går och lägger sig då kissnödighet kan vara en triggande eller utlösande faktor. Du kan även hjälpa ditt barn att gå och kissa någon gång under natten för att minska riskerna för en episod av nattskräck.

Tips 8: Gör sovrummet till en trygg plats

Låt ditt barn få vara med och bestämma inredning i sitt sovrum. Genom belysning, färger och former som är lugnande kan barnet känna sig tryggt även efter en episod. Se även till att du och ditt barn hjälps åt med att hålla rummet fint och i ordning för att göra det till en lugn och harmonisk plats.

Har du fler frågor gällande dina egna eller ditt barns sömnsvårigheter så rekommenderar vi att du vänder dig till 1177 eller en privat sömnmottagning.

Barnpasning med myNanny,
Få hjälp med nattningen av en trygg och utbildad nanny.

Få en trygg nanny som kan hjälpa till med nattningen

Få den avlastning du behöver genom våra professionella och erfarna barnvakter. Våra nannies är inte bara otroligt duktiga på att ta hand om barn, de har även genomgått omfattande utbildning i säkerhet och pedagogik för barn. Vi erbjuder barnpassning i hela landet som kan hjälpa till med allt från att hämta och lämna på förskolan till att hjälpa till med nattningen!

Hitta en utbildad och pålitlig barnvakt nära dig. Klicka här för att läsa mer!

Sveriges bästa barnpassning enligt Trustpilot

Mer om myNanny

Författare

Sara Wångmar I Skribent på myNanny

Senast uppdaterad

15 mars 2024

Källor

1177. Sömnbesvär hos barn. Tillgänglig: https://www.1177.se/Skane/barn–gravid/att-ta-hand-om-barn/barns-somn/somnbesvar-hos-barn/
Trygghansa. Mardrömmar och nattskräck | Familjen. Tillgänglig: https://familjen.trygghansa.se/barns-utveckling/somn/mardrommar-och-nattskrack 
Svea KBT (2022). Nattskräck hos barn – 10 vanliga tecken – Psykolog Svea KBT. Tillgänglig: https://www.sveakbt.se/barnpsykolog/nattskrack-hos-barn
Sara, barnvakt, barnflicka, nanny, barnpassning, myNanny

Vårt mål: En riktigt bra barnvakt som hjälper er med familjelivet!

Sara, barnvakt, barnflicka, nanny, barnpassning, myNanny

Sara Wångmar

Barnpassningsspecialist

Kontakta mig

Kontakta