Lågaffektivt bemötande
Sara Wångmar på myNanny

2024-01-29

Lågaffektivt bemötande – så hanterar du utåtagerande barn

Lågaffektivt bemötande är en metod för att se och hantera utåtagerande barn genom att låta sitt lugn smitta av sig. Här är våra bästa tips på hur du använder lågaffektivt bemötande för att få ett mer harmoniskt familjeliv.

Hitta en lugn och trygg barnvakt här

Utåtagerande barn kan hanteras med ett lågaffektivt bemötande
Ett utåtagerande barn behöver en lugn förälder.

Vad är lågaffektivt bemötande?

Ett lågaffektivt bemötande innebär att hantera utåtagerande barn, det vill säga i ett starkt känslotillstånd, genom att själv vara lugn och harmonisk. Målet med denna konflikthantering är att ditt lugn som förälder ska smitta av sig på barnet. 

Lågaffektivt bemötande syftar till att barnen ska få tillbaka kontrollen över sig själv och att konflikt hanteras på ett icke-konfrontativt sätt. För många föräldrar kan denna metod kännas främmande, eftersom att det var vanligt hos äldre generationer att bli uppfostrad genom en mer auktoritär eller disciplinär metod. Lågaffektivt bemötande däremot, uppmuntrar till att samarbeta sig ur en konflikt och hjälpas åt.

Trygg och rolig barnpassning med en personlig barnvakt från myNanny

Lös livspusslet – börja med en prova-på-träff!

Barn i affekt kan hanteras med lågaffektivt bemötande
 Känslor smittar – genom att bemöta ditt barn med lugn kan känslonivån trappas ner.

Tre grundprinciper för lågaffektivt bemötande1. Ansvar

En av grundpelarna i lågaffektivt bemötande är inse ditt eget ansvar i situationen du befinner dig och vad du har för möjligheter att påverka och förändra den. På så sätt går det att minska frustration och att lägga energi på konflikten i sig. Istället kan du och barnet samarbeta för att komma fram till en lösning. 

2. Kontroll

Målet med lågaffektivt bemötande är att barnet ska behålla sin självkontroll – inte att du som förälder ska ha kontroll över barnet. Genom att låta barnet komma ur sin affekt och diskutera konflikten efter kan de få tillbaka sitt förnuft, förbi sina känslor och reaktioner. Om barnet är upprört, låt barnet lugna ner sig och känslonivån sjunka innan ni pratar om vad som har hänt. När ni ska prata om det – låt barnet komma till dig. 

3. Känslor

Den lågaffektiva metoden utgår från att människor som vill uppföra sig, gör också det om de får möjlighet. Här kan du tänka över dina förväntningar på barnet – barn beter sig dåligt om de inte har haft förutsättningar att bete sig bra. Genom att justera dina krav kan ni förebygga knepiga situationer och konflikter. 

Hantera ett utåtagerande barn med ett lågaffektivt bemötande
Genom ett lågaffektivt bemötande lär barn sig att samarbeta.

Att bemöta utåtagerande barn

Ett lågaffektivt bemötande kan utövas genom tre olika verktyg: hantera, utvärdera och förändra. 


Att kunna hantera en konflikt innebär att ha kontroll över sig själv och sitt eget temperament, att vara lugn och sansad. Detta kan uttryckas genom att sänka tonen när du pratar med barnet, snarare än att höja rösten. Det kan även innebära att vara uppmärksam på sitt kroppsspråk och att ge barnet fysiskt utrymme om det behövs. Att utvärdera betyder att titta tillbaka på vad som hände och försöka förstå varför det blev så. Slutligen vill vi även förändra våra handlingsmönster och skapa förutsättningar som gör att vi kan undvika det i framtiden.

Barn med barnvakt
Ge dig själv tid för återhämtning med hjälp av en barnvakt från myNanny.

Skaffa en barnvakt på myNanny

Det är viktigt att ta tid för sig själv, speciellt i perioder när energin är låg. Att prioritera ditt välmående gör att du kan återhämta dig och bli en mer närvarande och energisk förälder.  Med hjälp av en barnvakt på myNanny kan du ladda om batterierna, medan dina barn är i trygga händer hos en av våra certifierade barnvakter.

Få avlastning i vardagen med hjälp av en trygg barnvakt