Sara Wångmar på myNanny

2023-01-15

Hyperaktiva barn – så hanterar du det

Att ha ett hyperaktivt barn kan vara utmanande, men det är också en möjlighet att få växa som förälder och hjälpa ditt barn att utvecklas och blomstra. Med rätt verktyg och förståelse kan du hjälpa ditt barn att hantera sin hyperaktivitet och skapa en harmonisk familj. Här är våra bästa tips!

Få aktiv barnpassning med en utbildad nanny. Läs mer här!

Hyperaktiva barn
Hyperaktiva barn kan vara utmanade att hantera som förälder.

Vanliga tecken på hyperaktivitet hos barn

Många hyperaktiva barn har ofta svårt att sitta stilla eller fokusera på en uppgift under lång tid. Hyperaktiva barn kan också var extra oroliga och överkänsliga. Det är även vanligt att överaktiva barn har svårt att sova.

Genom att försöka förstå vad som ligger bakom barnets beteende kan man hitta bättre sätt att hantera det på. Prata med barnet om deras beteende och försök att förstå varför de beter sig på ett visst sätt. Ge dem möjlighet att förklara sig och hjälp dem att hitta alternativa sätt att hantera sin energi och frustration.

Hyperaktiva barn kan vara en utmaning. Det kan vara svåra att hantera och kan ofta ge upphov till frustration och stress för både barnet och dig som förälder. Det är viktigt ni som familj hittar strategi för hur ni hanterat barnet hyperaktivitet för förhindra att de hamnar i konflikter med andra barn eller vuxna.

Vad kostar en personlig barnvakt?

Svara på några snabba frågor och se ditt pris för en trygg och rolig barnvakt från myNanny

Strukturer och rutiner för överaktiva barn

Hyperaktiva barn kan ha svårt att följa rutiner och behöver ofta hjälp för att hålla sig på rätt spår. Ge barnet en tydlig struktur för dagen, inklusive tid för läxor, lek, mat och sömn, så att barnet vet vad som förväntas. En strukturerad och rutinmässig dag kan hjälpa barnet att veta vad som förväntas av dem- och vad de kan förvänta sig.

Uppmuntra banet och ge postiv uppmärksamhet

Hyperaktiva barn är ofta framåt, sociala och väldigt handlingskraftiga. Två andra egenskaper som kännetecken överaktiva barn är till exempel oräddhet och kreativitet. Det är viktigt att hitta personlighetsmässiga styrkor att bygga vidare på i stället för att bara fokusera på det hyperaktiva barnets svagheter.

Ge barnet positiv uppmärksamhet när det beter sig bra och uppmuntrande kommentarer när barnet förbättrar sina beteenden. Detta hjälper barnet att fortsätta att bete sig väl och kan öka deras självförtroende!

Sömnrutiner för barn
Regelbundna sömnrutiner är extra viktigt för överaktiva barn.

Regelbunden sömn kan på verka barnets hyperaktivitet

Sömn kan ha en stor inverkan på hyperaktiva barn. Sömnbrist kan leda till ökad rastlöshet och svårigheter att koncentrera sig, vilket kan öka överaktiviteten. Sömn är viktigt för hjärnans utveckling och reparation samt hjälper kroppen att återhämta sig efter dagens aktiviteter. En utmattad kropp och hjärna kan därför leda till svårigheter att hantera stress och utföra dagliga aktiviteter. Se till att barnet får tillräckligt med sömn och försök hålla en rutin för nattliga rutiner!

Hos unga barn kan sömnbristen ibland leda till episoder av nattskräck vilket kan vara mycket obehagligt. Om ditt barn lider av nattskräck kan du klicka här och läsa mer om hur du hanterar det.

Bra kost – extra viktigt för hyperaktiva barn

För hyperaktiva barn är extra viktigt att hålla koll på kosten. En diet rik på socker, fett och raffinerade kolhydrater kan nämligen bidra till att öka hyperaktiviteten. Dessa näringsämnen kan leda till snabba höga utbrott av blodsocker, vilket kan orsaka en ökning av energinivåer och kan leda till ökad rastlöshet och svårigheter att sitta still. En diet som innehåller mycket socker och fett kan också göra det svårare för barnet att förstå och hantera sina känslor.

Fysisk aktivitet är en viktigt del av av vardagen

Att inkludera fysisk aktivitet som en del av barnets vardag kan vara ett verktyg för att hjälpa till att minska hyperaktiviteten och förbättra barnets allmänna hälsa och välbefinnande. Fysisk aktivitet kan hjälpa till att släppa ut energi och minska rastlöshet, vilket kan göra det lättare för barnet att behålla lugnet och sitta still.

Rörelse ökar nämligen produktionen av hormonet dopamin i hjärnan, vilket är viktigt för koncentration, motivation och belöning. Detta kan bidra till att förbättra det hyperaktiva barnets förmåga att koncentrera sig och minnas information. Allra lättast brukar det vara om ni kan få in någon typ av motion tillsammans – här kan ni läsa fler tips på hur ni kan göra träningen till en rolig aktivitet!

För att ha en så positiv inverkan som möjligt bör den fysiska aktiviteten vara regelbunden och anpassad efter barnets ålder och förmågor. Det kan vara allt från att promenera till skolan, utomhuslekar eller delta i organiserade barnsporter!

Ibland gör man allt för att behålla lugnet – men för överaktiva barn är det viktigt med gränser.

Hyperaktiva barn behöver tydliga gränser

Sätta tydliga gränser kan ha en positiv inverkan på hyperaktivitet hos barn. Gränser kan hjälpa barnet att veta vad som förväntas av dem och vad som är acceptabelt beteende. Det kan också hjälpa till att minska oro och stress hos barnet eftersom det känner trygghet och förståelse i vad som förväntas av dem.

Gränser kan sättas för olika områden i barnets liv, inklusive tidsfördelning för lek och arbete, regler för användning av skärmar eller kommunikation med andra människor. Det är viktigt att förklara varför gränserna finns och att vara konsekvent i att följa igenom med konsekvenser om reglerna inte följs –Samtidigt är det viktigt att anpassa gränser till barnets ålder och förmågor och att vara flexibel och förstående.

Eget ansvar kan ha positiv påverkan på överaktiva barn

Att ge barn ansvar kan ha en positiv påverkan på hyperaktiva barn. När barnet får ansvar för sina egna aktiviteter och uppgifter, kan det hjälpa till att bygga självförtroende och självrespekt. Det kan också hjälpa till att öka barnets motivation och minskar känslan av tristess och rastlöshet.

Genom att ge överaktiva barn ansvar för exempelvis att hålla koll på sina egna tider, hjälpa till med hushållssysslor eller ansvar för sina skoluppgifter kan det hjälpa dem att lära sig förmågor som planering, organisation och självständighet.

Det är viktigt att föräldrar att anpassa svårighetsgraden av ansvaret efter barnets ålder och förmågor. Det är också viktigt att ge tydliga instruktioner och att vara tillgänglig för att hjälpa till med frågor eller problem.

Kom ihåg att belöna barnet för att ta ansvar och göra ett bra jobb, eftersom det kan ge dem en känsla av tillfredsställelse och kan uppmuntra dem att fortsätta med detta beteende. Kombinationen av ansvar och belöning kan hjälpa barnet att känna sig mer målinriktat och skapa en minnesbild om hur man hanterar sin hyperaktivitet på ett positivt sätt.

Sök professionell hjälp för rådgivning

Hos förskolebarn är det helt normalt att till viss del vara hyperaktiv och ha svårt att koncentrera sig, men vissa behöver extra stöd och träning för att inte hamna i onda cirklar. Det är viktigt att komma ihåg att alla barn är olika och att det inte finns någon one-size-fits-all-lösning för hyperaktivitet. En av de viktigaste sakerna du som förälder kan göra är att försöka förstå varför barnet beter sig som det gör – och komma ihåg att du inte är ensam.

Om det hyperaktiva barnet har svårt att hantera sina känslor eller om du som förälder känner att du har svårt att hantera situationen på egen hand kan det vara en god idé attöverväga är att söka professionell hjälp. Kontakta en barnpsykolog eller en barnläkare för att få värdefulla verktyg och råd för att hantera det hyperaktiva barnet på bästa sätt.

Överaktiva barn
Vi har trygga barnvakter för alla barn – även de med unika och särskilda behov!

Få avlastning och egentid med en personlig barnvakt

Alla barn är unika och vissa har särskilda behov. En personlig barnvakt från myNanny kan hjälpa dig att förenkla vardagspusslet för dig som förälder – och erbjuda både trygghet och glädje till ditt barn.

Våra barnvakter är en värdefull högra hand för föräldrar som känner att de behöver en paus eller tid för att återhämta sig. Det ger dig som förälder välbehövd tid för att koppla av och återhämta dig, samtidigt som barnet fortfarande får en riktigt rolig stund tillsammans med sin barnvakt.

Professionell barnpassning innebär även att barnet får möjlighet att interagera med andra vuxna och barn, vilket kan vara speciellt värdefullt för hyperaktiva barn, både socialt och utvecklingsmässigt. Detta kan hjälpa till att ge barnet nya perspektiv och kan vara välgörande för barnet såväl mentalt som fysiskt!

Få en trygg och rolig barnvakt för regelbunden eller sporadisk barnpassning!