2023-10-13

Sara Wångmar på myNanny

Så får du ut mest av föräldraledigheten och föräldrapenningen

Vad är föräldraledighet och föräldrapenning

När en ny familjemedlem föds har du som förälder rätt till att vara ledig och att spendera värdefull tid med ditt barn. Men att förstå de detaljerade reglerna kring föräldraledighet och föräldrapenning kan vara en utmaning. Hur lång tid har du rätt att vara ledig? Vem tar ut föräldrapenning och vad är det egentligen? Vi besvarar alla dessa frågor och fler i den här guiden. 

myNanny kan hjälpa till när det är dags att gå tillbaka – läs mer här!

Att vara föräldraledig

Att ha möjligheten att kunna vara hemma med sitt barn är ett ovärderligt tillfälle att knyta an till varandra och lyckas landa i vardagen som småbarnsförälder. I Sverige har du lagligt skyddad rätt till föräldraledighet som inte på något sätt äventyrar din anställning. 

Föräldraledighetslagen skyddar även dina rättigheter och ser till att du inte blir missgynnad på grund av skäl som har samband med din föräldraledighet. Detta innebär att en potentiell arbetsgivare inte kan neka dig anställning på grund av att du är hemma med ditt barn. Din nuvarande arbetsgivare kan inte heller använda det som skäl för att utesluta dig från till exempel en befordran eller tvinga dig att gå ner i arbetstid.

Behöver du avlastning i vardagen?

Sara på myNanny här! Få tid för återhämtning med en av våra certifierade nannys.

Mer om myNanny

Hur länge kan jag vara föräldraledig?

Du har rätt att vara helt ledig fram till att barnet är 18 månader, oavsett om du under den tiden tar ut föräldrapenning eller inte. Fram tills barnet fyllt åtta år har du dessutom möjlighet att dra ner på din normala arbetstid med upp till 25 procent om du så skulle vilja.

För att kunna ta ut föräldraledighet behöver du meddela din arbetsgivare minst två månader i förväg och berätta hur lång tid du planerar att vara ledig. Självklart kan planen ändras men det är viktigt att de får ta del av vad du tänkt för att kunna planera arbetet på bästa sätt. Vissa kollektivavtal kan ha andra regler att följa, så det är alltid klokt att kolla upp vad som gäller för just din situation!

Om du önskar återgå till arbetet tidigare än planerat har du rätt att förkorta föräldraledigheten i förtid. Du måste informera din arbetsgivare senast en månad innan du tänker återvända. Om du istället önskar förlänga din ledighet måste du ansöka om det hos din arbetsgivare minst två månader före den ursprungliga ledighetsperioden avslutas.

Det är också viktigt att notera att tiden som du är föräldraledig är semestergrundande, vilket betyder att du samlar på dig semesterdagar under perioden. Detta ger dig möjlighet att njuta av tiden med ditt barn utan att oroa dig för att ditt yrkesliv kommer att påverkas negativt.

Vem kan vara föräldraledig
Att vara föräldraledig ger dig tid till att komma in i din nya roll som förälder!

Vad är föräldrapenning?

Föräldrapenning är en ekonomisk ersättning som utbetalas av Försäkringskassan när du är föräldraledig. Denna ersättning finns tillgänglig för dig som är försäkrad i Sverige som stöd när du är hemma och tar hand om ditt barn.

Fram till 2014 kunde föräldrar endast få föräldrapenning fram till det att barnet fyllt åtta år eller avslutat sitt första skolår. Efter 2014 gäller nya regler och du har möjlighet att ansöka om föräldrapenning för ditt barn ända fram till den dag då barnet fyller 12 år eller när de avslutar årskurs 5 i grundskolan.

Om ni är två föräldrar som delar på vårdnaden om ert barn, har båda rätt till 240 dagar med föräldrapenning. Om någon av er inte vill använda alla sina 240 dagar, kan dessa dagar överlåtas till den andra föräldern. Det är dock viktigt att notera att 90 dagar är reserverade per person och kan inte föras över. Har du ensam vårdnad om barnet har du istället rätt till 480 dagar med föräldrapenning.

Föräldrapenning för föräldrar med ensam vårdnad
Med ensam vårdnad om barnet har du rätt att få föräldrapenning i 480 dagar.

Så ansöker du om föräldrapenning från Försäkringskassan

För att få föräldrapenning är det första du måste göra att skicka in ett intyg om din graviditet till Försäkringskassan. Intyget kan du få av din barnmorska och det fungerar som en anmälan. När det har kommit fram behöver du bara logga in på Försäkringskassans hemsida och skicka in en ansökan!

Vem har rätt till föräldrapenning?

I Sverige kan du få föräldrapenning om:

  • Du själv är förälder till det nyfödda barnet
  • Du har valt att inte arbeta eller studera för att kunna ta hand om ditt barn
  • Barnet är bosatt i Sverige, ett annat land inom EU/EES, eller i Schweiz
  • Du är försäkrad i Sverige.

I Sverige kan även du som är gift eller sambo med barnets förälder ta ut föräldrapenning. Detta innebär att ni får mer flexibilitet och möjlighet att dela ansvar och vårdnad om barnet – allt för att göra den första tiden med barnet så smidig som möjligt.

Om du som förälder har ensam vårdnad om ett barn under 3 år, har du möjlighet att överföra föräldrapenning till en vän eller nära släkting om den personen tar hand om barnet istället för dig. Detta kallas utvidgad tillfällig föräldrapenning och det kräver att den andra vuxna personen förlorar inkomst från andra källor för att kunna ta hand om ditt barn.

När ett barn är nyfött, har även den förälder som inte är föräldraledig rätt att vara hemma med barnet i upp till 10 dagar och få ersättning för detta. Det är viktigt att notera att denna ekonomiska ersättning inte räknas som föräldrapenning och alltså inte dras av från de totala dagarna som du har tillgängliga för föräldraledighet!

Hur mycket får man i föräldrapenning?

Du kan få ersättning på knappt 80% av din inkomst om du väljer att ta ut föräldrapenning 7 dagar i veckan. Som mest kan du dock få 1 116 kronor per dag. Om du inte haft en inkomst eller om du har tjänat mindre än 117 590 kronor på ett år kan du få föräldrapenning på sjukpenningnivå. Det blir 250 kronor per dag och ungefär 7 500 kronor i månaden. Detta gäller alltså även om du är student eller håller på att söka arbete.

Sjukdom under föräldraledighet
Blir ditt barn sjuk under föräldraledigheten kan du istället vabba!

Vad händer om mitt barn blir sjuk när jag är föräldraledig?

Om ditt barn blir inlagt på sjukhus medan du är föräldraledig, har du möjlighet att byta ut din föräldrapenning mot ersättning för vård av barn (vab). Detta ger dig flexibilitet att omfördela dina lediga dagar för att ta hand om ditt sjuka barn. Vab-ersättning är en annan form av ekonomisk ersättning som erbjuds för att täcka inkomstbortfallet under den tid du är borta från arbetet för att vårda ditt barn.

Det är viktigt att vara medveten om dessa olika typer av ersättning och vilka rättigheter du har som förälder i Sverige. På så sätt slipper du gå miste om de resurser som erbjuds och kan underlätta livet som småbarnsförälder!

Hur ser jag till att maximera föräldrapenningen?

För att se till att använder föräldrapenningen på bästa sätt har vi samlat några tips och råd som är bra att tänka på!

  • Ansök om sjukpenning om du blir sjuk själv. Då kan du spara dina föräldradagar för när du och ditt barn mår bättre. Sjukanmäl dig till Försäkringskassan och ansök om sjukpenning istället.
  • Om ditt barn blir sjukt behöver du inte ta ut föräldrapenning. Blir ditt barn sjukt när du är föräldraledig kan du byta dina föräldradagar mot vård av barn (VAB). 
  • Undvik att ta ut föräldrapenning på röda dagar. Föräldradagarna är kalenderdagsberäknande och du bör därför inte ta ut föräldradagar på högtider och röda dagar. Istället kan du söka semester för dessa dagar, få betalt av din arbetsgivare och spara på föräldradagarna.
  • Planera för användningen av föräldrapenning i tid. Om barnet är fött efter 1 januari 2014 har du fram tills barnet fyllt tolv år att använda upp dina föräldradagar. Föddes barnet däremot innan 1 januari 2014 måste du se till att använda upp föräldradagarna innan barnet fyllt åtta år för att undvika att de sparade dagarna brinner inne.
  • Kolla med din arbetsgivare om du kan få föräldralön. Beroende på ditt kollektivavtal kan du ha rätt till föräldralön utöver föräldrapenningen. Detta innebär att du kan få cirka 90 procent av din lön istället för 80 procent.
  • Försök att nå lönetaket innan barnet föds. Lönetaket ligger för närvarande på 37 333 kronor per månad. Din föräldrapenning baseras på din Sjukpenninggrundande inkomst (SGI), som är 97 procent av din totala inkomst innan barnets födelse. Med högre SGI, genom att arbeta övertid eller öka din månadslön, kan du få mer i föräldrapenning när du är hemma med ditt barn.
Barnvakt som stöd efter föräldraledighet
Få en professionell barnvakt som kan hjälpa till i övergångsperioden!

Trygg barnpassning när det är dags att gå tillbaka till jobbet

När föräldraledigheten börjar närma sig sitt slut kan det ofta kännas tufft med omställningen. Med hjälp av en personlig barnvakt från myNanny kan ni se till att få en smidig och enkel övergång tillbaka in i arbetslivet. En av våra utbildade nannies kan komma hem till er en tid innan du börjar jobba för att lära känna era rutiner och bekanta sig med hela familjen. På så sätt får ni till en mjukstart där både föräldrar och barnet får tid att anpassa sig till situationen.

Läs mer om barnvakter från myNanny här!

Sveriges bästa barnpassning enligt Trustpilot

Mer om myNanny

Författare:

Sara Wångmar | Skribent på myNanny

Senast uppdaterad:

5 mars 2024

Källor:

Knodd. Så funkar föräldraledighet och föräldrapenning. Tillgänglig: https://www.knodd.se/artikel/sa-funkar-foraldraledighet-och-foraldrapenning/ 

Libero. Börja jobba efter föräldraledigheten. Tillgänglig: https://www.libero.se/du-just-nu/artiklar1/bebis/tillbaka-till-jobbet/

Försäkringskassan. Föräldrapenning. Tillgänglig: https://www.forsakringskassan.se/privatperson/foralder/foraldrapenning

Sara, barnvakt, barnflicka, nanny, barnpassning, myNanny

Vårt mål: Att hitta den perfekta barnvakten för er!

Sara, barnvakt, barnflicka, nanny, barnpassning, myNanny

Sara Wångmar

Barnpassningsspecialist

Kontakta mig

Kontakta