2022-05-10

Malin Hellberg på myNanny

16 roliga utomhuslekar för barn

Utomhuslekar är ett tidlöst sätt för barn att ha roligt på. Oavsett om det vankas kalas eller om ni helt enkelt bara vill ut för lite frisk luft, har vi gjort en lista på 16 av de bästa utomshuslekarna som garanterat kan hjälpa barnen att bli av med lite energi!

Hitta en barnvakt som passar just din familj – oavsett var i Sverige ni bor!

1. Akta din svans!

För denna lek behövs det många band. Alla deltagare stoppar ett varsitt band i byxkanten eller fickan baktill. Bestäm sedan ett avgränsat område som lekyta.

När leken väl sätter igång ska alla deltagare springa runt fritt i området och försöker plätta varandra. När man blivit plättad måste man ge sin svans till den som fångade en. Den som lyckades fånga svansen hänger sedan svansen runt sin hals. Det gäller alltså att vinna så många svansar som möjligt! 

Om man är svanslös kan man inte springa tills man fått en ny svans från lekledaren. Leken fortsätter till bestämd tid eller tills en person lyckats vinna allas svansar!

Svårt att få ihop vardagen?

Sara på myNanny här! Med hjälp av en trygg barnvakt kan ni få mer tid för varandra.

Mer om myNanny

2. Hitta reflexen

Denna detektivlek utgår ifrån att barnen måste leta efter en eller flera reflexer. Lekledaren gömmer reflexerna på olika ställen utomhus och därefter får barnen leta efter dem med en ficklampa. Leken fungerar bra både som en samarbetsövning och som en individuell tävling, där den deltagaren som hittat flest reflexer vinner!

3. Katten och råttan

I denna leken gäller det att vara snabb! Alla deltagare ställer sig i en stor cirkel och håller varandra i händerna. Två barn väljs ut som katten och råttan. Katten ska ställa sig utanför cirkeln, medans råttan ställer sig inne i cirkeln. Målet är att katten ska försöka att ta sig in i cirkeln och fånga råttan. De som håller i händerna måste se till att sänka händerna så att katten inte kan ta sig in! När katten lyckas komma in, måste cirkeln istället lyfta händerna så att råttan kan fly, men sänker händerna igen så fort katten vill ut. När råttan har blivit fångad så väljs två nya ut som katt och råtta.

4. Dunkgömme

En klassiker som är lika rolig varje gång! Ett barn väljs ut som ska ställa sig vid ett träd eller en stolpe och räkna högt till hundra. Alla andra springer och gömmer sig. När letaren räknat klart ska den gå runt och leta efter de andra. Om letaren skulle hitta någon, måste den springa tillbaka till trädet eller stolpen för att dunka dem. Dunka gör man genom att slå handflatan på trädet och ropa “Dunk för *namn*”. När man blivit dunkad är man ute ur leken. De andra ska försöka springa och dunka sig själv innan letaren kommer tillbaka. Den som blir dunkad först blir letaren vid nästa omgång. Ifall den sista personen hinner dunka sig själv, skriker de istället “Dunk för mig och hela klabbet!”. Då måste letaren behålla sin roll vid nästa runda!

5. Sakletarna

En enkel lek som kan anpassas för en rad olika svårighetsgrader. Som lekledare delar du upp barnen i lag och ger dem en varsin lista på saker som går att hitta i naturen. Exempelvis ett rött blad, något blått, en fjäder eller en pinne som är längre än det andra lagets pinne. Använd gärna olika egenskaper och färger på objekt. Ni kan även diskutera alla objekt och förklara om dem för en lärorik stund!

Roliga utomhuslekar för barn
Att leka utomhus har många positiva effekter på barn – dessutom är det riktigt roligt!

6. Kedjan

Denna lek är en roligare variant på den klassiska plätt-leken. Börja med att utse en eller två tagare, beroende på hur stor gruppen är. Alla andra ska springa runt och undvika att bli plättad. När ett barn har blivit plättad, måste de kroka armen med sin tagare. Tillsammans ska de nu springa runt och plätta andra med sin fria hand. När ytterligare en person blivit tagen så ska de kroka sig med sina tagare och fortsätta jaga andra. Endast de yttre personerna får plätta andra med sin fria hand, de i mitten blir alltså låsta.

Leken fortsätter tills alla har blivit plättade och det endast finns två “kedjor” kvar.

7. Blixtlåsdragkamp

Leken Blixtlåsdragkamp har en del gemensamt med Kedjan och passar bättre för lite äldre barn. 

Börja med att dela upp barnen i två lag. Lagen ska ställa sig på ett led, i armkrok, med ansiktena mot varandras motståndarlag. Bakom varje lag ska det finnas en linje, vilket man enkelt kan göra genom att rita i jorden eller att lägga pinnar på rad. Därefter gäller det att försöka dra över motståndarlaget över deras egna linje. Laget som lyckas först vinner!

8. Korv med bröd

Detta är en lek där en jagare ska plätta de andra deltagarna. När man blivit tagen ska man lägga sig ner på marken, lång och rak med armarna vid sidan. För att kunna komma med i leken igen, måste två andra deltagare lägga sig bredvid vid varsin sida om personen, så att det bildar brödet om korven. Då får alla tre resa sig igen och vara med!

9. Bygg ett torn

Det är lika enkelt som det låter! Barnen får leta efter pinnar, kottar och andra saker som finns ute i naturen för att kunna bygga ett torn. Den som bygger högst torn vinner! Ni kan även välja att dela upp er i två lag för att se vem som klarar av att bygga det högsta tornet.

10. Sardinburken

Den här leken kallas ofta även för baklänges kurragömma! Alla barn förutom en räknar till 100, högt så att alla kan höra. Den personen som inte räknar springer och gömmer sig. När de andra deltagarna har räknat klart, ska de gå runt och leta. Den som hittar den gömde ska tyst gömma sig på samma ställe, utan att säga något till de andra. Efter hand som fler och fler barn hittar personen, får de gömma sig tätt bredvid varandra, likt en sardinburk! Den som hittade den gömde först får vara den som gömmer sig vid nästa omgång.

11. Under hökens vingar

Denna lek kräver ett lite större utrymme. En person som agerar som höken ska ställa sig i mitten av lekytan. Alla andra ställer sig på kortsidan. Höken ska då ropa, “Under hökens vingar kom”. De andra svarar, “Vilken färg?”. Då ska höken ropa en färg. De som har på sig den färgen är “säkra” och kan gå förbi höken till den andra sidan. Resten av barnen som inte har på sig den färgen måste försöka springa förbi höken utan att bli tagen. Om man blir tagen får man hjälpa höken vid nästa runda. Leken fortsätter tills alla blivit tagna!

Roliga lekar utomhus för barn
Det finns många roliga lekar för barn som fungerar lika bra inne som ute, till exempel Kims lek!

12. Kims lek

Kims lek är en klassiker som utmanar hjärnkontoret för både stora och små barn. Be barnen att hitta saker i naturen, såsom löv, pinnar eller stenar. Allra bäst är det om det är alla objekt är unika. Samla alla saker på ett ställe och studera dem noga. Sedan blundar alla deltagare och lekledaren plockar bort ett av objekten. Då får barnen öppna ögonen igen och försöka lista ut vad det var som försvann! 

13. Tunnelboll

Barnen delas upp i två lag. Varje lag ska ställa sig på rad bredbent, så att benen formar en tunnel. På given signal ska den första personen i ledet rulla bollen i tunneln till personen som är sist i ledet. Denne ska då ta bollen och springa fram och ställa sig först i ledet och rulla iväg bollen i tunneln på nytt. Leken tar slut när den sista personen i ledet ställt sig längst fram eller om laget lyckas nå en utsedd sträcka som markeras med exempelvis en pinne. 

14. Var är geten?

I denna lek delar man upp barnen i två lag. Lagen ska stå på rad mitt emot varandra. Det ena laget ska vända ryggen till det andra laget och då passar det andra laget på att välja ut en person som ska hålla i ett utvalt objekt; alltså “geten”. Exempelvis kan det vara en kotte eller ett leksaksdjur, så länge objektet är litet. Alla i laget ska då sätta händerna bakom ryggen och då får det andra laget vända sig om igen och säga “Var finns geten?”. Laget ska då gissa vem i det andra laget som har “geten”. Om de gissar rätt får de ett poäng, men om de gissar fel får det gömmande laget ett poäng istället. Därefter turas lagen om att gömma “geten” och den som får mest poäng vinner!

15. Vad är det du känner?

Denna lek fokuserar på ett sinne: känsel! Barnen får ha något över ögonen, såsom en mössa eller halsduk. Det är viktigt här att de inte kan se! När det är säkerställt, så får barnet känna på olika objekt och gissa vad det är. Föremålen kan vara allt möjligt som går att hitta i naturen, allt objekt som är enklare att gissa såsom en sten, till ett svårare föremål såsom mossa. Du kan även ha ett tema på sakerna, exempelvis blommor, vilket kan vara både lärorikt och roligt!

16. Knuten

I den här leken krävs det att alla barnen samarbetar! Därför är det en utmärkt lek för nya grupper att lära känna varandra bättre. Börja med att bilda en stor cirkel och be alla barn att blunda. De ska nu gå mot mitten med utsträckta armar och fatta tag i två lediga händer. När alla håller varandra i händerna är det dags att öppna ögonen. Tillsammans ska de nu, utan att släppa varandras händer, försöka reda ut trasslet! Leken är slut när knuten är uppknuten.

Därför är det nyttigt för barn att leka utomhus

Utöver att utomhuslekar ger barn lite frisk luft, så är det även en viktig del i barnens utveckling och sociala samspel! Forskning gjord av Storli och Hansen Sandster (2019) visar att barn som engagerar i olika typer av lekar mår bättre generellt.

Utomhuslekar hjälper dessutom till att utveckla barns motoriska- och kommunikationsförmågor eftersom de får chansen att visa sin kompetens fysiskt, istället för muntligt, menar forskarna Wallerstedt och Pramling (2012). Detta är särskilt viktigt för yngre barn som ännu inte lärt sig att prata!

Att leka utomhus är därför en viktig prioritet för alla barn, oavsett om de leker med andra barn, sin förälder, vårdnadshavare eller barnvakt. Vi hoppas verkligen att du fått lite inspiration från dessa 16 roliga utomhuslekar för barn!

Kort om myNanny – noggrant utvalda barnvakter i hela Sverige

myNanny är ett av Sveriges största barnpassningsföretag. Vi har utbildade & försäkrade barnvakter som passar alla åldrar, oavsett om det är kväll eller helg. Våra barnvakter finns i hela Sverige, inte bara i storstäderna som myNanny barnvakt i Stockholm, Göteborg & Malmö.

Läs mer om våra certifierade barnvakter här!

Sveriges bästa barnpassning enligt Trustpilot

Mer om myNanny

Författare

Malin Hellberg I Skribent på myNanny

Senast uppdaterad

15 mars 2024

Källor

Storli, R. & Hansen Sandseter, E. B. (2019). Children’s play, well-being and involvement: how children play indoors and outdoors in Norwegian early childhood education and care institutions. International journal of play, (1), p. 65. doi:10.1080/21594937.2019.1580338
Wallerstedt, C. & Pramling, N. (2012). Learning to play in a goal-directed practice. Early Years, (1), p. 5. url: https://gup.ub.gu.se/publication/157651
Sara, barnvakt, barnflicka, nanny, barnpassning, myNanny

Vårt mål: En riktigt bra barnvakt som passar just er!

Sara, barnvakt, barnflicka, nanny, barnpassning, myNanny

Sara Wångmar

Barnpassningsspecialist

Kontakta mig

Kontakta