Vad gör en nanny?

En nanny hjälper familjer med barnpassning, vilket kan innebära att de gör allt från att hämta barnet från förskola och att leka i parken, till att fixa mellanmål och bygga med klossar hemma hos barnet. Vid sporadiska tillfällen, såsom om föräldern måste exempelvis akut in till jobbet, kan en nanny hoppa in och passa barnet. En nanny kan också hjälpa till på större tillfällen, såsom evenemang.

Sara Wångmar
Barnpassningsspecialist
Kontakta