Erik Schuss Publicerat 2018-12-12 16:18

Nu tripplas RUT-avdraget för barnpassning

I den nya budgeten som Sveriges riksdag precis beslutade om, höjs taket för RUT-avdraget till 75 000 kronor per person och år. Redan idag har familjer rätt att dra av 50% på kostnaden för exempelvis professionella barnvakter upp till 25 000 kronor, men nu tredubblas alltså den summan.

Maxgränsen för RUT-avdraget höjs från 25 000 till 75 000 kr per person och år

Du kan nu dra av 50% av kostnaden för barnpassning upp till 75 000 kr när du anlitar ett professionellt företag

“Detta hjälper många barnfamljer i Sverige till en enklare vardag, samtidigt som det skapar jobb för unga och minskar svartarbetet” säger Fredrik Fridlund, VD & grundare myNanny

– Det är en glädjande nyhet som underlättar för många barnfamiljer att få ihop vardagspusslet. Samtidigt skapar det många viktiga arbetstillfällen för unga, säger Fredrik Fridlund, VD & grundare för barnpassningsföretaget myNanny.

Ökat RUT-utrymme för barnpassning redan 2019
I praktiken innebär detta att den sammanlagda skattereduktionen för RUT-tjänster, såsom barnpassning, får uppgå till högst 75 000 kronor för ett beskattningsår. Det fanns tidigare en särskild begränsning av skattereduktionen för RUT-tjänster som nu tas bort, så att hela beloppet kan användas till avdraget. Beslutet träder i kraft 1 juli 2019, men du kan redan innan dess utnyttja hela summan på 25 000 under första delen av 2019.

Stora fördelar för dig, dina barn, barnvakten & samhället
RUT-avdraget har visat sig ha stor positiv påverkan på samhället. Mellan 8-12% av allt svartarbete beräknas ha försvunnit som följd av RUT-avdraget, samtidigt som kvaliteten på tjänsterna ökar.

När du kan dra av halva kostnaden, är det enkelt att se varför många väljer barnpassning med myNanny framför en privatperson:

– Lättare att följa lagen när du slipper ta arbetsgivaransvar, redovisa kontrolluppgifter och sköta inbetalning av skatter & avgifter

– Bättre för barnvakten som kan få en vit lön & pension, utbildning, en viktig merit och en professionell referens inför framtiden

– Roligare, bättre & säkrare för barnen – vi ger er barnvakt kontinuerlig vidareutbildning i hur passen kan göras så innehållsrika, utvecklande och roliga som möjligt. Dessutom utbildas våra barnvakter i exempelvis HLR för barn, vi genomför gedigna bakgrundskontroller och de har försäkring i sitt arbete.

Faktaruta: Så fungerar RUT-avdraget för barnpassning
För ett antal hushållsnära tjänster, bland annat barnpassning, kan du dra av 50% av kostnaden. Du behöver inte själv ansöka om någonting, utan vi som utför uppdraget sköter avdraget åt dig.

2019 tredubblas den totala summan som avdrag kan göras på, så att det nu är upp till 75 000 kronor per person och år. Det innebär exempelvis att ett hushåll med två föräldrar kan göra avdrag upp till 150 000 kronor per år.